2014-03-12 LGD Trzy Krajobrazy rozpoczyna kolejny nabór wniosków (7.04.2014)
trzy krajobrazy

Lokalna Grupa Działania Trzy Krajobrazy rozpoczyna nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działań:Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Odnowa i rozwój wsi oraz dla tzw. małych projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

O wsparcie mogą ubiegać się podmioty z gmin objętych zasięgiem LGD Trzy Krajobrazy, tj. gmin powiatu gdańskiego z wyłączeniem gminy Przywidz.

Aplikacje należy składać w terminie od 24 marca do 7 kwietnia 2014 r. w biurze Lokalnej Grupy Działania „Trzy Krajobrazy”.

  • Małe projekty – konkurs tematyczny: „Stworzenie małej infrastruktury turystycznej zawierającej elementy kulturowo-przyrodnicze obszaru wraz z imprezą promującą”
  • Małe projekty – konkurs tematyczny: „Umożliwienie powstawania i przetwarzania produktu opartego na lokalnych zasobach, tradycyjnych sektorach gospodarki lub lokalnym dziedzictwie”
  • Małe projekty – konkurs tematyczny: „Organizacja warsztatów dla przedstawicieli społeczności lokalnych z obsługi i prowadzenia stron internetowych wraz z powstaniem stron internetowych”
  • Odnowa i rozwój wsi – konkurs tematyczny: „Wyposażenie infrastruktury turystycznej wraz z imprezą promująca projekt”
  • Odnowa i rozwój wsi – konkurs tematyczny: „Budowa, rozbudowa lub remont ścieżek rowerowych na obszarze objętym LSR”
  • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – konkurs tematyczny: „Działalność usługowa związana z rekreacją, turystyką, sprzedażą lub wytwarzaniem lokalnych produktów”
  • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – konkurs tematyczny: „Podstawowe usługi dla ludności”więcej