2016-04-13 Lista oferentów zakwalifikowanych do części niejawnej przetargu na najem lokalu

herb_100x100

W wyniku wstępnej oceny dokonanej w dniu 7 kwietnia 2016 r. w trakcie przetargu jawnego Komisja Przetargowa powołana zarządzeniem Nr OB.0050.110.2016 Wójta Gminy Suchy Dąb z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej - stwierdziła, że oferta:

           Zespołu Opieki Zdrowotnej MEDICAL Sp. z o. o. ul. Parkowa 12, 83-113 Turze więcej