2020-03-04 Listy nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców powiatu gdańskiego w 2020 roku
herb_100x100

Do pobrania:

1. Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w Powiecie Gdańskim

Rejestracja pod numerem telefonu: 572 689 954
Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie.

2. Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa w Powiecie Gdańskim, o której mowa w art. 8a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej