2013-02-04 Meldunek - jedna wizyta w urzędzie
herb 100x100 Od dnia 1 stycznia 2013 r. kwestie związane z obowiązkiem meldunkowym możemy załatwić podczas jednej wizyty w urzędzie. Nie musimy dokonywać czynności wymeldowania w jednym urzędzie, aby w drugim móc się zameldować. Nie ma już obowiązku przedkładania książeczki wojskowej i nie musimy przy zameldowaniu podawać informacji o wykształceniu, czy obowiązku wojskowym. Możemy ustanowić pełnomocnika, który dokona w naszym imieniu formalności meldunkowych tj. zameldowania i wymeldowania.

Dłuższy jest także termin na zgłoszenie meldunku - do 30 dni. Zniknął obowiązek zameldowania na pobyt czasowy do trzech miesięcy dla obywateli polskich, obywateli UE, obywateli państw EFTA stron EOG oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej. Wydłużono okres wyjazdów zagranicznych podlegających zgłoszeniu w organie ewidencji ludności z 3-ch do 6-u miesięcy.