2013-09-10 Miejsca zbiórki zużytych odpadów elektrycznych i elektronicznych
herb_100x100

11 września 2013 r. (środa)

Grabiny-Zameczek - teren szkoły

Koźliny - przy świetlicy wiejskiej

Osice - przy świetlicy wiejskiej

Steblewo - przy świetlicy wiejskiej

Wróblewo - przy wiacie

odpady należy dostarczyć do miejsc zbiórki do godz. 8.00

W przypadku sprzętów wielkogabarytowych (tj. lodówki, pralki itp.) firma odbierająca może przyjechać na posesję właściciela zapotrzebowanie takie można zgłaszać telefonicznie do Urzędu Gminy.