2018-10-17 Mieszkanie Plus - infolinia
herb_100x100

Mieszkanie Plus to rządowy projekt, który zakłada wybudowanie do 2030 r. przynajmniej miliona mieszkań. Główne założenia programu to realne wsparcie dla rodzin, których nie stać na zakup własnego mieszkania, a także pomoc w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu osób o niskich dochodach, samotnych czy niepełnosprawnych.
Kierowany jest do wszystkich grup społecznych i daje szansę na poprawę warunków życiowych.
W związku z ogromnym zainteresowaniem programem Mieszkanie Plus, Krajowy Zasób Nieruchomości uruchomił ogólnopolski numer telefonu 801-801-596, pod którym można uzyskać wszelkie informacje o tym programie. Linia telefoniczna czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.