2012-03-28 Nabór na stanowisko pomocnicze
herb_100x100  Wymagane dokumenty aplikacyjne prosimy przesyłać na adres:

Urząd Gminy w Suchym Dębie, 83 – 022 Suchy Dąb, ul. Gdańska 17 lub złożyć osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem „nabór na stanowisko pomocnicze – sekretarka" (sekretariat, pokój nr 1) w terminie do dnia 11 kwietnia 2012 roku do godz 15:00. więcej