2013-11-08 Nabór na wolne stanowisko pomocnicze - Sekretarka, w wymiarze pełnego etatu
herb_100x100

1. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych,
c) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
d) nieposzlakowana opinia,
e) wykształcenie średnie lub wyższe (preferowany kierunek ekonomiczny lub administracyjny),
f) znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych.więcej