2011-11-04 Nabór na wolne stanowisko robotnika gospodarczego oczyszczalni ścieków
herb_100x100

Wójt Gminy Suchy Dąb poszukuje pracownika na stanowisko robotnika gospodarczego oczyszczalni ścieków w Suchym Dębie, w pełnym wymiarze czasu pracy (praca zmianowa)

Wymagane  dokumenty:  list motywacyjny,  CV należy  składać  do  dnia  20  listopada 2011r. osobiście w sekretariacie Urzędu lub pocztą na adres: Urząd Gminy 83-022 Suchy Dąb ul. Gdańska 17.

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22.03.1999 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późn.zm.)"