2013-05-07 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej (pełny etat)
herb_100x100

Wójt Gminy Suchy Dąb Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze księgowości budżetowej (pełny etat)

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) zakładanie i prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników,
b) sporządzanie list płac dla pracowników Urzędu Gminy i szkół,
c) sporządzanie i terminowe przekazywanie do ZUS dokumentów zgłoszeniowych, rozliczeniowych i innych w systemie Płatnik,
d) sporządzanie rocznych rozliczeń podatkowych dla pracowników,
e) naliczanie i terminowe przekazywanie do Urzędu Skarbowego miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,
f) naliczanie należności z tyt. umów zlecenia, umów o dzieło,
g) sprawozdawczość z zakresu prowadzonych spraw  więcej