2014-08-22 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska, ochrony przyrody, pozyskiwania środków pozabudżetowych, rolnictwa w wymiarze pełnego etatu
herb_100x100

1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe o kierunku ochrona środowiska,
b) znajomość obsługi komputera,
c) znajomość przepisów ustawy o:
- ochronie środowiska, ochronie przyrody, Prawo zamówień publicznych, samorządzie gminnym, pracownikach samorządowych, Kodeks postępowania administracyjnego,
2. Wymagania dodatkowe:
d) doświadczenie zawodowe, minimum 3 lata, w tym 1 rok w jednostkach samorządu terytorialnego,
e) prawo jazdy kat. B. więcej