2014-08-18 Nabór wniosków na stypendium socjalne na rok szkolny 2014/2015
herb_100x100

Urząd Gminy w Suchym Dębie ogłasza nabór wniosków na stypendium socjalne na rok szkolny 2014/2015.
Termin składania wniosków do 15 września 2014 r.
Druk wniosku do pobrania w Urzędzie Gminy w Suchym Dębie, pokój nr 12 oraz poniżej.
Szczegółowych informacji dotyczących warunków przyznania stypendium oraz wymaganych dokumentów można uzyskać w Urzędzie Gminy oraz pod nr tel.: 58 6828620 wew. 39

Do pobrania:
Wniosek o przyznanie pomocy materialnej
Wydatki kwalifikowane do stypendium szkolnego