2013-04-04 Nabór wniosków o przyznanie pomocy
trzy_krajobrazy

-Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach „Odnowy i rozwoju wsi” (konkurs tematyczny) porządek obrad
-Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach „Małych projektów” porządek obrad
-Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach „Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej” porządek obrad
-Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach „Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw” porządek obrad