2020-02-07 Nabór wniosków o stypendia dla dzieci (5.03.2020)
SPES

Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o stypendia Stowarzyszenia SPES. Rozpoczynamy nabór wniosków, który potrwa do 5 marca 2020 r.
Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, opiekujących się dziećmi do 25 roku życia, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Proponujemy im stypendium po to, aby mogli w sposób trwały poprawić swoją sytuację życiową. Prosimy o pomoc w dotarciu do najbardziej potrzebujących, przekazanie informacji zainteresowanym osobom i instytucjom, na stronach internetowych i w innych dostępnych publikatorach.
więcej

(Do pobrania: Plakat)