2013-02-19   Nadzwyczajne Walne Zebranie LGD "Trzy Krajobrazy" 21 lutego
trzy krajobrazy

 Na podstawie § 14 Statutu Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Trzy Krajobrazy” zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Krajobrazy” na dzień 21.02.2013 r. o godz. 16:15, w biurze LGD „Trzy Krajobrazy”, Lędowo, ul. Szkolna 5, 83-021 Wiślina.więcej