2011-06-29 Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 - spis kontrolny
nsp-2011

Spis kontrolny zostanie przeprowadzony na terytorium całego kraju w dniach od 1 lipca do 11 lipca 2011 r. Spis będzie przeprowadzony wyłącznie telefonicznie przez ankieterów statystycznych i tylko w wylosowanych mieszkaniach. Jego celem jest sprawdzenie kompletności oraz poprawności danych zebranych podczas Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań przeprowadzonego w okresie od l kwietnia do 30 czerwca 2011 r. Potwierdzenie tożsamości ankietera respondent uzyska dzwoniąc na infolinię NSP - 800 800 800 (połączenie z telefonu stacjonarnego, bezpłatne) lub 22 44 44 777 (połączenie z telefonu komórkowego, płatne wg cennika operatora). Więcej informacji na temat spisu kontrolnego można uzyskać na stronach internetowych: www.spis.gov.El, www.stat.gov.pl, www.stat.gov.pl/gdansk. lub dzwoniąc na infolinię.