2013-11-28 Nie bądźmy obojętni!
herb_100x100

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Dębie zwraca się z prośbą do sołtysów i mieszkańców Gminy Suchy Dąb o zwrócenie szczególnej uwagi, w swoim otoczeniu na osoby samotne, bezdomne, niezaradne życiowo, które w tym szczególnym zimowym okresie, mogą być zagrożone wyziębieniem. Pragnąc uwrażliwić lokalne społeczeństwo na sytuację osób najbardziej zagrożonych skutkami nadchodzącej zimy, a wraz z nią niskich temperatur, proszę o zgłaszanie wszelkich zaobserwowanych sytuacji zagrażających życiu lub zdrowiu do odpowiednich służb (Pogotowie, Policja, OPS).

Kontakt do naszego Ośrodka:
GOPS w Suchym Dębie, ul. Gdańska 17A, lub pod numerem telefonu (58) 682-86-82.

Mirosława Dombrowska
Kierownik GOPS