2011-07-13 Nieruchomości do zbycia w drodze przetargu
herb_100x100 Wójt Gminy Suchy Dąb podaje do wiadomości, że nieruchomości stanowiące własność komunalną zostały przeznaczone do zbycia w drodze przetargu, zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U .Nr 102 z 2010 r. poz. 651). wiecej