2012-01-03 Nieruchomości do zbycia w drodze przetargu, obręb Krzywe Koło oraz Suchy Dąb
herb_100x100 Wójt Gminy Suchy Dąb podaje do wiadomości, że następujące nieruchomości stanowiące własność komunalną zostały przeznaczone do zbycia w drodze przetargu, zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.Nr 115 poz. 741).  więcej