2021-09-17 Nowa nawierzchnia na boisku w Osicach dzięki wsparciu PSE!
wzmocnij swoje otoczenie

Boisko w Osicach już niebawem zyska nową nawierzchnię! Inwestycja zostanie zrealizowana dzięki grantowi przyznanemu Stowarzyszeniu Klubu Sportowego KS Osiczanka Osice w dobrosąsiedzkim programie „WzMOCnij swoje otoczenie”, organizowanym przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

Coraz więcej grup juniorskich i seniorskich chciałoby korzystać z obiektu, stąd konieczne jest stworzenie przestrzeni dostępnej dla wszystkich zainteresowanych – obecnie zasadzona trawa jest mocno przerzedzona, co zmniejsza komfort użytkowania nawierzchni, a mieszkańcy często wybierają inne boiska, oddalone o kilka kilometrów. Realizacja projektu pozwoli na organizację imprez i zajęć rekreacyjno-sportowych dla wszystkich mieszkańców, a także przyczyni się do promocji aktywnego spędzania wolnego czasu.

Program „WzMOCnij swoje otoczenie” wspiera lokalne inicjatywy związane z aktywizacją społeczną, rozwojem wspólnej przestrzeni publicznej, poprawą jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców. Więcej informacji o działalności Polskich Sieci Elektroenergetycznych i programie „WzMOCnij swoje otoczenie” przeczytać można na stronach www.raport.pse.pl i www.wzmocnijotoczenie.pl