2018-01-16 Nowe standardy PCPR
powiat gdanski Ponad trzy tysiące interesantów rocznie. Kilkanaście tysięcy spraw. Często o bardzo delikatnej, a czasami nawet drastycznej, naturze. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, zajmuje się między innymi orzekaniem o niepełnosprawności, pomocą dla uchodźców i repatriantów, prowadzeniem Punktu Interwencji Kryzysowej, realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, oraz prowadzących działania skierowane do osób stosujących przemoc w rodzinie. Mimo tak rozbudowanego zakresu działania dotąd mieściło się w zaledwie kilku pokojach, na półpiętrze budynku powiatu... więcej