2014-12-24 Nowy skład Zarządu Powiatu Gdańskiego
powiat gdanski

W poniedziałek 22 grudnia 2014 r. odbyła się II sesja Rady Powiatu nowej kadencji. Podczas spotkania radni wybrali Zarząd Powiatu. Funkcję Starosty w kadencji 2014-2018 pełnić będzie Stefan Skonieczny, Wicestarosty – Marian Cichon, a członka Zarządu – Cezary Bieniasz-Krzywiec.więcej