2013-01-10 Nowy system gospodarki odpadami - uchwały Rady Gminy Suchy Dąb
herb_100x100

Dnia 28 grudnia 2012 roku Rada Gminy Suchy Dąb podjęła siedem uchwał związanych z nowym systemem gospodarki odpadami:

  • w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Suchy Dąb Więcej
  • w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie gminy Suchy Dąb Więcej
  • w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Więcej
  • w sprawie przejęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne Więcej
  • w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za pojemniki z odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne na terenie gminy Suchy Dąb Więcej
  • w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Więcej
  • w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości Więcej

Od 01 lipca 2013 roku Urząd Gminy w Suchym Dębie przejmuje obowiązek zorganizowania odbierania odpadów komunalnych.