2012-11-08 Obowiązek utrzymania czystości dróg
herb_100x100

W związku z art. 39 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych przypominam o obowiązku utrzymywania w czystości nawierzchni dróg publicznych na terenie gminy Suchy Dąb. Zabrania się dokonywania w pasie drogowym czynności, które mogłyby powodować niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej urządzeń albo zmniejszenie jej trwałości oraz zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego. W przypadku nie zastosowania się do przepisów ustawy zostaną naliczone kary finansowe zgodnie z taryfikatorem mandatów.

Wójt Gminy    
Barbara Kamińska