2013-10-25 Obowiązek wykonania przyłącza kanalizacyjnego
herb_100x100

Urząd Gminy w Suchym Dębie przypomina mieszkańcom Suchego Dębu i Osic o obowiązku wykonania przyłącza kanalizacyjnego do nowej sieci kanalizacyjnej.
(zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13.09.1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – Dz. U. z 2005 r. Nr 36, poz. 200 z poźn. zm.).
Powyższe przyłącze należy wykonać w terminie do 31 grudnia 2013 r.
Ze względu na przeprowadzane prace remontowo-konserwacyjne na wykonanej sieci kanalizacyjnej, ścieki można wpuszczać do sieci po dniu  6 listopada 2013 r., wg ustalonego i obowiązującego harmonogramu:
1 - 6 listopada 2013 r. mieszkańcy Suchego Dębu, ulice Polna, Sportowa i Witosa.
2 - 14 listopada 2013 r. mieszkańcy Suchego Dębu, ulice Gdańska, Podcieniowa, Wiślana i Żuławska.
3 - mieszkańcy Osic zostaną powiadomieni oddzielnym ogłoszeniem o terminie wpuszczania ścieków        do kanalizacji.
Prosimy o zastosowanie się do powyższych ustaleń.
Za utrudnienia pracownicy i Wójt Gminy w Suchym Dębie przepraszają.

Inspektor nadzoru inż. Jerzy Majewski tel. 665 151 942