2014-03-11 Obowiązek wykonania przyłącza kanalizacyjnego
herb_100x100

Urząd Gminy w Suchym Dębie przypomina mieszkańcom Suchego Dębu i Osic o obowiązku wykonania przyłącza kanalizacyjnego do sieci kanalizacyjnej (zgodnie z art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 13.09.1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - Dz. U. Z 2005 r. Nr 36, poz. 2008 z późn. zm.).

Ze względu na prowadzone prace remontowe na wykonanej sieci kanalizacyjnej, mieszkańcy miejscowości OSICE od dnia 25.02.2014r.  mogą  już   podłączać się oraz spuszczać ścieki do nowej kanalizacji sanitarnej.

Termin dla mieszkańców OSIC na wykonanie przyłączenia do sieci kanalizacyjnej,  30 kwietnia 2014 r.

Równocześnie informujemy mieszkańców o bezwzględnym zakazie przepompowywania ścieków ze zbiorników (szamb) do nowej kanalizacji sanitarnej.

Prosimy o zastosowanie się do powyższych ustaleń.
Wszelkich niezbędnych informacji udzielają pracownicy Urzędu Gminy w Suchym Dębie.

Inspektor nadzoru inż. Jerzy Majewski tel. 665 151 942