Urząd Gminy Suchy Dąb przypomina o obowiązku złożenia KOREKTY DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI w terminie do 14 kwietnia 2023 r.
Do wyliczenia opłaty należy ująć średnią ilość wody, zużytej na cele socjalno-bytowe w okresie od 1 października 2022 do 31 marca 2023 r.

Korekta deklaracji służy do naliczenia opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na okres od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r.

Złożona korekta jest aktualizacją wszystkich danych tj. teleadresowych, czy właściciel będzie kontynuował przekazywanie popiołu z paleniska domowego oraz czy będzie przekazywał bioodpady / czy posiada przydomowy kompostownik.

Mieszkaniec składa korektę deklaracji i wylicza opłatę na podstawie średniomiesięczne zużycie wody, przeznaczonej na cele socjalno-bytowe w okresie od 1 października 2022 r. do 31 marca 2023 r.

Zobacz instrukcję jak to zrobić przez ePUAP.  

Do pobrania:

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

WZÓR KOREKTY - DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI