2014-10-08 OBWIESZCZENIE - Postanowienie o zawieszeniu postępowania (GK.6220.1.13.2014)
herb_100x100

Na podstawie art. 98, art. 101 i art. 103 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Inwestora firmy WIND Sp. z o.o, ul. Jagodowa 14, 71-037 Szczecin o zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji Farmy Wiatrowej „Suchy Dąb – Wind wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w gminie Suchy Dąb, w województwie pomorskim”.więcej