2012-04-25 Obwieszczenie - RDOŚ (2)
rdos Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku podaje do publicznej wiadomości informację o wpływie dokumentacji:

1. Ekspertyza w zakresie oceny wpływu/oddziaływania przedsięwzięć projektu pn. „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – etap I – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku" na cele ochrony wód w związku z art. 4.7 Ramowej Dyrektywy Wodnej

2. Podsumowanie ekspertyz w zakresie zgodności przedsięwzięć z przepisami art. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej.więcej