2014-04-25 Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku
rzgw o przystąpieniu do sporządzenia projektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Dolnej Wisły wraz ze wskazaniem obszarów najbardziej narażonych na jej skutkiWięcej