2014-05-07 Obwieszczenie Marszałka Województwa Pomorskiego
woj-pom Marszałek Województwa Pomorskiego podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 05.05.2014 r.  została wydana decyzja w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na poprowadzenie gazociągu średniego ciśnienia, na odbudowę urządzeń melioracji wodnych szczegółowych - rowów, w miejscach przejścia projektowanego gazociągu średniego ciśnienia oraz na odbudowę zniszczonych skarp rowów usytuowanych wzdłuż przebiegu projektowanej trasy gazociągu średniego ciśnienia wraz z umocnieniem w ramach inwestycji pn. „Sieć gazowa średniego ciśnienia Żuławy" planowanej na terenie gminy Pszczółki, Cedry Wielkie, Suchy Dąb i Pruszcz Gdański. więcej