2019-10-24 Obwieszczenie Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 24 października 2019 r.
woj-pom

działając na podstawie art. 27 ust. 9 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2018 r. poz. 2033 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie podziału województwa pomorskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii.

Do pobrania: Obwieszczenie