2014-10-30 Obwieszczenie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego (OŚ-PŚ.7322.4.16.2014)
warmia i mazury

Podaję do publicznej wiadomości informację o wszczęsciu na wniosek Pani Agaty Łukasik - przedstawicielki firmy MELBUD S. A., ul. Składowa 4, 86-300 Grudziądz, działającej w imieniu Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku, 80-531 Gdańsk, ul. Sucha 12, postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie za pomocą kanału odływowego do rzeki Motławy, w km 15+650, wód pochodzacych z odwodnienia polderu Wróblewo poprzez stację pomop nr 27 Wróblewo, gmina Suchy Dąb, powiat gdański, województwo pomorskie.więcej