2014-10-27 Obwieszczenie RDOŚ w Bydgoszczy (WOO.4210.7.2014.ADS.147)
RDOS BYD Zawiadamiam strony postępowania, że od postanowienia RDOŚ w Bydgoszczy o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ustalenia zakresu raportu, z dnia 27 czerwca 2014 r., znak: WOO.4210.7.2014.ADS.37, dla przedsięwzięcia pn.: "Odbudowa budowli regulacyjnych na Dolnej Wiśle w km 718 - 932", realizowanego częściowo na terenie zamkniętym wojskowym, w obszarze i zakresie określonym w załącznikach graficznych, w wyznaczonym terminie, zostały wniesione zażalenia Klubu Gaja z siedziba w Wilkowicach oraz Towarzystwo Ochrony Przyrody z siedzibą w Warszawie.więcej