2014-08-22 Obwieszczenie RDOŚ w Gdańsku (RDOŚ-Gd-WOO.070.7.2014.ER.1)
godlo

RDOŚ w Gdańsku podaje do publicznej wiadomości informację o wpływie dokumentacji:

Ekspertyza zgodności Projektu pn. "Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - etap I - Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku" w zakresie oceny wpływu/oddziaływania przedsięwzięć na cele ochrony wód w związku z art. 4.7 Ramowe Dyrektywy Wodnej.  więcej