2014-11-03 Obwieszczenie RDOŚ w Gdańsku (RDOŚ-Gd.PNI.6320.8.2014.asz.1)
godlo

RDOŚ w Gdańsku podaje do publicznej wiadomości informację, iż sporządził projekty zarządzeń w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych, dla następujących obszarów Natura 2000:
1) Dolina Dolnej Wisły PLB049993,
2) Dolina Wisła PLH220033,
3) Wielki Sandr Grdy PLB220001  więcej