2012-03-28 Obwieszczenie w sprawie budowy gazociągu relacji Kolnik - Gdańsk
herb_100x100 Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zawiadamia, że wydał decyzję z dnia 15 marca 2012 roku, o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia EURO 2012 dla inwestycji:
"Budowa gazociągu dytrybucyjnego wysokiego ciśnienia w relacji Kolnik - Gdańsk wraz z obiektami towarzyszącymi" więcej