2011-04-08 OBWIESZCZENIE
woj-pom

 Wojewoda Pomorski, działając na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (tekst jednolity Dz. U. Nr 26 poz. 133 z 2010 r. z późn. zm.)

PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

informację, że w dniu 01.04.2011 r. − na wniosek z Pomorskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku, ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk, reprezentowanej przez Pana Piotra Lamparskiego, skorygowany pismem z dnia 07.04.2011 r. − wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia Euro 2012 dla inwestycji:

„Budowa gazociągu dystrybucyjnego wysokiego ciśnienia w relacji Kolnik - Gdańsk wraz z obiektami towarzyszącymi", ujętego w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29.12.2009 r. w sprawie wykazu przedsięwzięć Euro 2012 (Dz.U. Nr 8 z 2010 r. poz. 52), na działkach i częściach działek: wiecej