2011-08-03 Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego
wojewoda Wojewoda Pomorski w Gdańsku działając na podstawie art. 25 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 września 2007r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 26 póz. 133 z późniejszymi zmianami)

PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

informację, że na wniosek z dnia 19.05.201 Ir. (wpływ). Pomorskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku, z siedzibą: ul. Wałowa 41/43. 80-858 Gdańsk, reprezentowanej przez Pana Andrzeja Dębogórskiego,

wydał decyzję

nr WI-II.7840.26I.3I8.20I I.MW / dnia 25.07.2011 r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę dla przedsięwzięcia Euro 2012 p.n.:

Budowa gazociągu dystrybucyjnego wysokiego ciśnienia DN 500 mm, MOP 8,4 MPa relacji: Kolnik-Gdańsk z obiektami towarzyszącymi" wiecej