2011-06-07 Obwieszczenie
herb_100x100  Wojewoda Pomorski, działając na podstawie art, I0, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 25 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 września 2007r.o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (tekst jednolìty Dz. U. Nr 26 poz. 133 z 2010 r. z późniejszymi zmianami), zawiadamia o wszczęciu, na wniosek z dnia 19.05.2011 r. Pomorskiej Gazownictwa sp. z 0.0. Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku, z siedzibą: ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk, reprezentowanej przez Pana Andrzeja Dębogórskiego, postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę: Gazociągu dystrybucyjnego wysokiego ciśnienia DN 500 mm, MOP 8,4 MPa relacji Kolnik-Gdańsk z obiektami towarzyszącymi”, ujętego w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29.12.2009 r. w sprawíe wykazu przedsięwzięć Euro 2012 (Dz. U. Nr 8 z 2010 r. poz. 52)" wiecej