2011-05-13 Obwieszczenie
woj-pom Wojewoda Pomorski podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu 12.05.201 1 r. - na wniosek z dnia 01.04.201 1 r. Pomorskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku, ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk, reprezentowanej przez Pana Piotra Lamparskiego, skorygowany pismem PSG sp. z o.o. z dnia 07.04.2011 - decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia Euro 2012 dla inwestycji:

Budowa gazociągu dystrybucyjnego wysokiego ciśnienia w relacji Kolnik - Gdańsk wraz z obiektami towarzyszącymi", ujętego w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29.12.2009 r. w sprawie wykazu przedsięwzięć Euro 2012 (Dz.U. Nr 8 z 2010 r. póz. 52), na działkach i częściach działek... wiecej