2014-01-07 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Suchy Dąb
herb_100x100

o wszczęciu  postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

Rozbudowie systemu kanalizacyjnego Aglomeracji Suchy Dąb w miejscowości Grabiny-Zameczek w Gminie Suchy Dąb i modernizacji oczyszczalni ścieków w Suchym Dębie. więcej