2011-02-17 Obwieszczenie
herb_100x100 o przyjęciu dokumentu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suchy Dąb, obszar obejmujący fragmenty gminy: wieś Suchy Dąb – działka geodezyjna nr 58/11; wieś Suchy Dąb – działka geodezyjna nr 93, wieś Suchy Dąb – działka geodezyjna nr 346, wieś Ostrowite – działka geodezyjna nr 86, wieś Grabiny-Zameczek – działki geodezyjne nr 294, 289; wieś Wróblewo – działka geodezyjna nr 42