2012-07-24 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Suchy Dąb
herb_100x100 z dnia 24 lipca 2012 roku

w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

Na podstawie art. 19 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (t.j. z 2006 r. Nr 89, poz.625 z późn. zm.) –

Wójt Gminy Suchy Dąb informuję o wyłożeniu do publicznego wglądu na okres 21 dni

PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE GMINY SUCHY DĄB"
Do pobrania: Projekt założeń lub Obwieszczenie