2011-03-08 Obwieszczenie
herb_100x100
o przystąpieniu do sporządzania ZMIAN pięciu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących wsie Suchy Dąb, Osice, Wróblewo, Steblewo, Grabiny Zameczek w obszarze gminy Suchy Dąb.

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o płanowaniu izagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Suchy Dąb Uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzania zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących wsie Suchy Dąb, Osice, Wróblewo, Steblewo, Grabiny Zameczek w obszarze gminy Suchy Dąb, uchwalonych w 2003r.