2012-02-28 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Suchy Dąb
herb_100x100 Wójt Gminy Suchy Dąb zawiadamia, że na wniosek Inwestora - Gmina Suchy Dab, ul. Gdańska 17, 83–022 Suchy Dąb, w dniu 28.02.2012 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na:

Budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami pośrednimi i przydomowymi wraz z przyłączami w miejscowościach Suchy Dąb i Osice" od S688 do PI-11 i od PI-11 do S808 (projekt zamienny – ul. Polna, msc. Suchy Dąb)

Obwieszczenie Wójta

Decyzja środowiskowa
zał 1 do decyzji
zał 2 do decyzji

 

Wójt Gminy Suchy Dąb zawiadamia, że na wniosek Inwestora -  Gmina Suchy Dab, ul. Gdańska 17, 83 – 022 Suchy Dąb, w dniu 28.02.2012 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na:

„Budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami pośrednimi i przydomowymi wraz z przyłączami w miejscowościach Suchy Dąb i Osice” od S688 do PI-11 i od PI-11 do S808 (projekt zamienny – ul. Polna, msc. Suchy Dąb)