2011-04-18 OBWIESZCZENIE
herb_100x100 WÓJT GMINY SUCHY DĄB

zawiadamia

że na wniosek Inwestora – BP Energy Sp. z o.o., ul. Jaśkowa Dolina 9/6, 80 – 252 Gdańsk, w dniu 18.04.2011 r. wydana została decyzja odmawiająca wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie „ Biogazowni rolniczej w miejscowości Grabiny – Zameczek, gmina Suchy Dąb, o mocy elektrycznej 0,5 MW położonego: Obręb Grabiny – Zameczek: działka nr 341/11. wiecej