2013-02-06 Ocena o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 2012r.
herb 100x100


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach próbek wody stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi:

  • z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Ostrowite, zaopatrującego w wodę miejscowości: Suchy Dąb, Ostrowite, Grabiny-Zameczek, Wróblewo, Steblewo, Osice,

oraz

  • z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Krzywe Koło, zaopatrującego w wodę miejscowości: Krzywe Koło i Koźliny. Więcej