2011-07-01 Od 18 lipca można składać wnioski o wsparcie na odbudowę gospodarstw
arimr

 Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Tomasz Kołodziej podał do publicznej wiadomości, za pośrednictwem strony internetowej ARiMR oraz w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim termin przyjmowania wniosków o przyznanie pomocy z działania "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych".
Od 18 lipca do 29 sierpnia 2011 r., rolnicy będą mogli składać wnioski o przyznanie pomocy na przywrócenie potencjału produkcyjnego gospodarstw rolnych, zniszczonych w wyniku wystąpienia zdarzeń losowych wymienionych w art. 3 ust. 2 pkt 2-11a ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 150, poz. 1249, z późn. zm.), do których należą: przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, susza, powódź, deszcz nawalny, obsunięcie się ziemi, lawina, grad, huragan, piorun.  wiecej