2014-10-06 Od nowego roku e-zwolnienia zamiast papierowych L4
godlo

Od przyszłego roku e-zwolnienia zastąpią te tradycyjne, papierowe. Zamiast wypisywać papierowy druk, lekarz prześle informację do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  oraz pracodawcy drogą elektroniczną.
E-zwolnienie będzie dostarczane do płatników składek przez skrzynkę podawczą ZUS na profil informacyjny płatnika. Obok e-zwolnienia przesyłanego elektronicznie, pacjent będzie mógł otrzymać jego wydruk zaopatrzony w podpis i pieczątkę lekarza. Wydruk będzie sporządzany na prośbę pacjenta, np. w przypadkach, gdy pracodawca nie posiada profilu informacyjnego, na który przekazuje się zwolnienie.
W wyjątkowych sytuacjach, np. w czasie wizyty domowej, gdy lekarz nie ma dostępu do internetu, możliwe będzie wystawienie zwolnienia na papierowym blankiecie, który lekarz wydrukuje ze swojego profilu. Blankiety te będą rejestrowane przez system.
Nowe regulacje poprawią m.in.:efektywność obsługi zaświadczeń lekarskich, skrócą czas wystawiania zaświadczeń przez lekarzy, zniosą obowiązek pracownika przekazywania papierowego zwolnienia do pracodawcy.więcej